Reference

Rekonstrukce kompresorové stanice Břeclav, ČR
INVESTOR: NET4GAS, s.r.o.
OBJEDNATEL: NET4GAS, s.r.o.
Výkon činnosti technického dozoru investora (TDI) pro část elektro pro potřeby projektu MCE Rekonstrukce Haly 1 na kompresorové stanici Břeclav...
Zahájení: 02/2022
Dokončení: 10/2022
Místo realizace: Břeclav, Česká republika
Přemístění dvou chladících věží na provozu EPITETRA, ČR
INVESTOR: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
OBJEDNATEL: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Odpojení a opětovné zapojení silnoproudé kabeláže na finálním umístění chladících věží a přemístění ovládání a FM včetně zajištění materiálu
Zahájení: 04/2022
Dokončení: 05/2022
Místo realizace: Ústí nad Labem, Česká republika
Montáž a přemístění kompresoru K-102, SPOLCHEMIE, ČR
INVESTOR: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
OBJEDNATEL: Process Automation Solutions s.r.o.
Demontáž, montáž a oživení SKŘ
Zahájení: 04/2022
Dokončení: 05/2022
Místo realizace: Ústí nad Labem, Česká republika