Zprovoznění NN rozvodny 4915, Spolchemie, ČR

Zahájení realizace: 01/2024
Dokončení realizace: 04/2024

Předmět dodávky: Vyhotovení realizační dokumentace, dodávky materiálu, dodávka kontejnerů, montáž, protipožární přepážky, oživení a vyhotovení revizních zpráv

Místo realizace

Fotogalerie