POX – výměna rozváděčů NN – II. etapa, Litvínov, ČR

Zahájení realizace: 03/2024
Dokončení realizace: 06/2024

Předmět dodávky: Dodávky materiálu, demontáží, montáží a protipožárních přepážek, oživení a vyhotovení revizních zpráv

Místo realizace

Fotogalerie