Rekonstrukce NN rozvodny, SYNTHESIA Pardubice, ČR

Zahájení realizace: 08/2022
Dokončení realizace: 11/2022

Předmět dodávky: Demontážní a montážní práce, pokládka kabelů, transport a usazení rozváděčů, demontáž stávající technologie a oživení rozvodny NN

Místo realizace

Fotogalerie