Rekonstrukce kompresorové stanice Břeclav, ČR

Zahájení realizace: 02/2022
Dokončení realizace: 10/2022

Výkon činnosti technického dozoru investora (TDI) pro část elektro pro potřeby projektu MCE Rekonstrukce Haly 1 na kompresorové stanici Břeclav – fáze 3

Místo realizace

Fotogalerie