Přemístění dvou chladících věží na provozu EPITETRA, ČR

Zahájení realizace: 04/2022
Dokončení realizace: 05/2022

Odpojení a opětovné zapojení silnoproudé kabeláže na finálním umístění chladících věží a přemístění ovládání a FM včetně zajištění materiálu

Místo realizace

Fotogalerie