POX – výměna rozváděčů, Záluží – Litvínov, ČR

Zahájení realizace: 01/2020
Dokončení realizace: 05/2020

Předmět dodávky: site manager, stavební dozor na elektro práce NN rozvodny, kabeláž, trasování, oživení

Místo realizace

Fotogalerie