Mobilní rozvodna VN a NN, Planá nad Lužnicí, ČR

Zahájení realizace: 02/2021
Dokončení realizace: 09/2021

Předmět dodávky: montáž NN a VN rozváděčů, oživení, zkoušky pro čtyři soubory NOVO, LUKO, BREST, MINSK, celkem 210 polí rozváděčů

Místo realizace

Fotogalerie