Montáž a přemístění kompresoru K-102, SPOLCHEMIE, ČR

Zahájení realizace: 04/2022
Dokončení realizace: 05/2022

Demontáž, montáž a oživení SKŘ

Místo realizace

Fotogalerie