Kabeláž mezi ŘS a PI, Volkswagen Kraftwerk, DE

Zahájení realizace: 10/2021
Dokončení realizace: 10/2021

Předmět dodávky: montáž a oživení SKŘ, instalace a zapojení kabeláže rozváděčů řídícího systému turbíny, elektrárna VW-Kraftwerk

Místo realizace

Fotogalerie