Demontáž kabelové zátěže na velínu EPITETRA, ČR

Zahájení realizace: 10/2022
Dokončení realizace: 11/2022

Předmět dodávky: Demontáž staré velínové stěny včetně elektroinstalací a následná ekologická likvidace odpadu

Místo realizace

Fotogalerie